Bài mới nhất

báo mục vụ 12-2021 1&2-2022
Cám ơn của tang gia cha Giuse Trần Đức Hưng
Screenshot 2022-12-28 at 21.05
Phụng vụ Lời Chúa CN 3 Mùa Vọng C | Lezingen van 3e Zondag van Advent C jaar 12-12-2021
Tải xuống dạng pdf / Download als PDF Klik hier voor Nederlandse versie Phụng Vụ Lời Chúa  Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C Bài Ðọc I:     Xp 3, 14-18a “Chúa sẽ hân...
Screenshot-2022-12-28-at-21.09
Ý lễ, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm C, và Thông Tin chung của GX CN 05-12-2021
V/V: Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C, và Thông tin Giáo Xứ Cn 05.12.2021 Chủ đề suy niệm: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi...