Bài mới nhất

Screenshot 2022-12-28 at 20.57
Phụng Vụ Lời Chúa Bài đọc Lễ Thánh Gia Cn 26. 12. 2021
Tải xuống dạng pdf / Download als PDF Klik hier voor Nederlandse versie Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm C  Cn 26.12.2021 Bài Ðọc I:    Hc 3, 3-7. 14-17a “Ai kính sợ Chúa,...
Screenshot 2022-12-28 at 21.00
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh / Lezingen van Kerstmis – dagmis – jaar A, B en C
Tải xuống dạng pdf / Download als PDF Klik hier voor Nederlandse versie                  Phụng Vụ Lời Chúa       ...
Ý lễ, và Thông Tin Trực Tuyến Thánh Lễ Kính Mừng Chúa Giáng Sinh Thứ bảy 25.12.2021 vào lúc 14.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen và thông tin mới của HĐGM-HL về số người tham dự trong Thánh lễ
Thành Kính Phân Ưu tang gia người quá cố Vicente Nguyễn Văn Bổn (Breda)