Bài mới nhất

Ý lễ, và Phung Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN III Thường Niên Cn 23. 01. 2022 và Thư Mời Tham Dự Lễ Mừng Tết Việt Nam Cn 30. 01. 2022
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Maria Lê Thị Tin RIP ( Giáo xứ Tân Chí Linh, Sai gòn VN)
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Matta Nguyễn thị Xuân Lan ( Oosterhout, N.B.)
Ý lễ, và Phung Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN II Thường Niên Cn 16. 01. 2022 và Thư Mời Tham Dự Lễ Mừng Tết Việt Nam Cn 30. 01. 2022