Bài mới nhất

Screenshot 2022-12-28 at 20.53
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật VII TN C Cn 20.02.2022
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật VII TN năm C Bài Ðọc I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23“Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay”. Trích sách Samuel quyển...
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Maria Trần Thị Huê GX Bùi Phát Sài Gòn VN
Ý lễ, Lời Chúa trong Thánh Lễ CN VI Thường Niên C, CN 13. 02. 2022 và thông tin GX
Ý lễ, Lời Chúa trong Thánh Lễ CN V Thường Niên C, CN 06. 02. 2022 và thông tin chung GX