Bài mới nhất

Screenshot 2022-12-28 at 20.47
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay C 06. 03. 2022
Bài Ðọc I:    Ðnl 26, 4-10 “Dân được chọn tuyên xưng đức tin”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi...
Thông Tin Giáo Xứ - Ý Lễ, Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay năm C, Cn 06. 03. 2022, Kêu gọi Giúp Oekarine và Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022.pdf
Kêu Gọi Giúp Oekarine
Chiến Dịch Mùa Chay Trợ giúp Dân tộc Oekarine                              Hội...
Thư mời Tham Dự Tĩnh tâm Mùa Chay 2022