Bài mới nhất

Thông Tin Giáo Xứ CN 27 .03. 2022 - Ý Lễ, Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay năm C, Kêu gọi Giúp Oekarine , Thư Mời Tham Dự Lễ Phục Sinh , Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay, Trại Hè Thiếu Nhi 2022
Screenshot 2022-12-28 at 20.41
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay năm C
Bài Ðọc I:      Xh 3, 1-8a. 13-15 “Ðấng hiện hữu sai tôi đến với anh em”.    Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông...
Dankkaart van Fam Đoàn Minh Mỹ ( Oosterehout)
Thông Tin Giáo Xứ CN 20 .03. 2022 - Ý Lễ, Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay năm C, Kêu gọi Giúp Oekarine , Thư Mời Tham Dự Lễ Phục Sinh , Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay, Trại Hè Thiếu Nhi 2022