Bài mới nhất

Thứ Sáu Tuần Thánh Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giesu Nghi Thức và Bài đọc, Thư Mời Tham Dự Lễ Phục Sinh, và thông tin chung của GX
Chúa Nhật Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giesu Bài Đọc trong Thánh Lễ Lá Palmzondag năm C, Cn 10.04.2022, Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022, Thư Mời Tham Dự Lễ Phục Sinh, và thông tin chung của GX
Thông Tin Giáo Xứ CN 03 .04. 2022 - Ý Lễ, Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật V Mùa Chay năm C, Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay, Kêu gọi Giúp Oekarine , Thư Mời Tham Dự Lễ Phục Sinh , Trại Hè Thiếu Nhi 2022
Cao Pho Phanxico Vu Trong Dung