Bài mới nhất

Chúa Nhật II Phục Sinh Kính Lòng Chúa Thương Xót, thư mời LCTX và bạn trẻ Reconnect và thông tin chung của GX Cn 24. 04. 2022
Screenshot 2022-12-28 at 20.35
Phụng vụ Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA PHỤC SINH C CN 24.04.2022
      Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa Bài Ðọc I: Cv 5, 12-16 “Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, các Tông...
Thư Tri Ân của Tang Gia bà qủa phụ Đào Xuân Am ( nhũ danh Trần thị Hằng) ( Zwolle)
Cáo Phó