Bài mới nhất

Thông tin GX, Bài Đọc CN IV PS, Thư mời Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, S.Hoạt Reconnect, ngày Hiền Mẫu Cn 08. 05. 2022
Thư mời tham dự lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống CN 05. 06. 2022 te Vinkeveen
Cụ bà Maria Đoàn Thị Điểm, mẹ của chị Yến ( Nam) ( Leusden ) RIP 06. 05. 2022 te Denmarkt TKPU
Lễ Kính Mừng Trọng Thể Chúa Kitô Phục Sinh Gx. NVCTTĐVN-HL
< /li>