Bài mới nhất

Thư mời tham dự lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống CN 05. 06. 2022 te Vinkeveen
Thư Mời Gọi Đặt Mua Hàng dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống CN 05. 06. 2022
Thông tin GX, Bài Đọc CN V PS, Thư mời Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, S.Hoạt Reconnect, thư mời mua hàng giúp GX Cn 15. 05. 2022
Screenshot 2022-12-28 at 20.31
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV mùa Phục Sinh Năm C
Bài Ðọc I:  Cv 13, 14. 43-52 “Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến An-ti-ô-ki-a xứ...