Bài mới nhất

Cáo Phó Maria Cao Thị Loan
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia bà cố Maria Cao thị Lụa ( Loan ) RIP Phước Lâm, Việt Nam
Thông tin GX, Bài Đọc Lễ Chúa Giesu Về Trời, Sinh Hoạt Reconnect của giới trẻ, thư mời mua hàng giúp GX
Screenshot 2022-12-28 at 20.27
Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Chúa Thăng Thiên/ Hemelvaart van de Heer - C
Bài Ðọc I:     Cv 1, 1-11 “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất...