Bài mới nhất

Screenshot 2022-12-28 at 20.25
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C
Bài Ðọc I:    Cv 2, 1-11 “Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề...
Thông tin GX CN 05.06.2022, Bài Đọc thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Thư Mời tham dự Thánh Lễ và mời gọi giúp Oekraine
Tiếp Tục Trợ giúp Nạn Nhân Chiến Tranh tại Oekarine
Thông tin GX CN 29.05.2022, Bài Đọc CN VII PS, Sinh Hoạt Reconnect giới trẻ, thư mời mua hàng giúp GX