Bài mới nhất

Trại Hè Thiếu Nhi Update mededelingen over zomerkamp juli 2022
Screenshot 2022-12-28 at 20.20
Phụng vụ Lời Chúa CN XIII TN C CN 26.06.2022
(1 V 19, 16b. 19-21) Bài Ðọc I:   1 V 19, 16b. 19-21 “Êlisê đi theo Êlia”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: “Êlisê,...
Screenshot 2022-12-28 at 20.23
Phụng vụ Lời Chúa - Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kito năm C
Bài Ðọc I:   St 14, 18-20 “Ông mang bánh và rượu tới“. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Melkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của...
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN XIII TN - C, và thư mời sinh hoạt trại hè và Thông tin GX Cn 26.06.2022