Bài mới nhất

Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ Kính Thánh Bổn Mạng Giáo Xứ CN 18.09.2022. Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ, Cha Mẹ đỡ đẩu thêm sức, thư mời Họp Qúy Vị Đại Diện và thông tin khác
CÁO PHÓ Vũ thị Minh Châu
Thành Kính Phân Ưu tang gia Maria Thérèsa Vũ Thị Minh Châu RIP Delft
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 24 Thường Niên Năm C Chúa Nhật 11.09.2022
Bài Ðọc I:   Xh 32, 7-11. 13-14 “Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người“. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê...