Bài mới nhất

Screenshot-2023-03-17-at-15.54
Cha Hiện đi tĩnh tâm mùa Chay 2023
Screenshot 2023-03-17 at 15.36
Thánh lễ CN 4 Mùa Chay A
Cn 19-03-2023
Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn,rồi xoa bùn trên mắt người ấy…. (Ga 9, 1-41)Bài Ðọc I: Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a“Ðavit được xức dầu làm vua Israel”.Trích sách Samuel quyển thứ...
Screenshot 2023-03-10 at 12.15
Thánh lễ CN 3 Mùa Chay A
Bài Ðọc I: Xh 17, 3-7 “Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống“. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước, nên phàn nàn với ông Môsê rằng: “Tại sao ông dẫn dắt...
Screenshot 2023-03-03 at 16.00
Chương trình Mục Vụ và Thánh Lễ tại các Giáo khu 
Những ngày sinh hoạt chung (ngoài các ngày Đại lễ của GX ) của giáo xứ trong năm 2023 này CN 02-04-2023 Chúa Nhật lễ Lá – Tĩnh Tâm Mùa Chay CN 14-05-2023 Hành Hương Banneux, Vương quốc Bỉ  CN...