Bài mới nhất

Screenshot 2022-12-28 at 20.03
Phụng vụ Lời Chúa CN 26 TN C Cn 25-09-2022
Bài Ðọc I: Am 6, 1a. 4-7 “Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi bị lưu đày. Trích sách Tiên tri Amos. Ðây Chúa toàn năng phán: “Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion,...
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN 26 TN C Cn 25.09.2022 Thư Mời Họp Qúy Vị Đại Diện và các thông tin khác
Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Gia, AC Thịnh Purmerend mẹ Maria Nguyễn thị Cầm RIP USA gời tang gia
Screenshot 2022-12-28 at 20.06
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Kính Thánh Bổn Mạng Giáo Xứ Liturgie van het Woord van het Patroonfeest CN 18.09.2022
Eerste Lezing (wordt gelezen in het Nederlands) Uit het boek Wijsheid (3, 1-9) De zielen van de rechtvaardigen echter zijn in Gods hand en geen foltering zal hen deren. In de ogen van de dwazen...