Bài mới nhất

Screenshot 2022-12-28 at 19.50
Phụng vụ Lời Chúa THÁNH LỄ CN 33 TN C Cn 13.11.2022
“Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho” (Ml, 3,19-20a) Bài Ðọc I:    Ml 3, 19-20a “Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho“. Trích sách...
Screenshot-2022-12-28-at-19.53
Phụng Vụ Lời Chúa CN 31 TN C zondag 30.10.2022
“Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi” (Luca 19,1-10) Bài Ðọc I:     Kn 11, 23 – 12, 2 “Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa...
Screenshot 2022-12-20 at 13.52
Phụng Vụ Lời Chúa van zondag 30e door het jaar C zondag 23.10.2022
                                                       ...
Screenshot 2022-12-20 at 13.54
Phụng Vụ Lời Chúa zondag 28 door het jaar C Cn 09.10.2022
Bài Ðọc I:    2 V 5, 14-17 “Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh...