Bài mới nhất

Screenshot 2022-12-28 at 19.45
Phụng Vụ Lời Chúa het feest van Christus
het feest van Christus, Koning van het Heelal. Chúa Giesu Kito Vua Vũ Trụ (CN 34 TN và kết thúc năm Phụng Vụ C) CN 20.11.2022 Bài Ðọc I:  2 Sm 5, 1-3 “Họ xức dầu phong Ðavít làm vua...
TT GX Kính Mừng Lễ Chúa Giesu Kito Vua Vũ Trụ ( CN 34 TN C ) Cn 20.11.2022, Thư Mời tham dự Lễ Giáng Sinh, Lễ Tết và thông tin GX
TT GX Tháng 11 tháng Các Linh Hồn, Bài đọc Thánh Lễ CN 32 TN C Cn 06.11.2022, Thư Mời tham dự Lễ Giáng Sinh, và thông tin GX
Thư Mời Tham Dự Mừng Tết Quý Mão Tết Việt Nam CN 08.01.2023 tại Utrecht