Bài mới nhất

Screenshot 2022-12-20 at 13.34
Phụng Vụ Lời Chúa CN 3 mùa Vọng CN 11.12.2022
“… người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe,… (Mt 11, 2-11) Bài Ðọc I:  Is 35, 1-6a. 10 “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ chúng tôi“. Trích...
843114
TT GX Bài đọc Thánh lễ CN 3 Mùa Vọng A Cn 11.12.2022. Thư Mời tham dự Lễ Giáng Sinh, Giúo mua hàng gây qũy giáo xứ, Thánh Lễ Tết và thông tin GX
Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de Vietnamese Martelaren te Nederland Cothen 09.12.2022 V/v: CN 3 Mùa Vọng A, Cn 11.12.2022, Thư...
4786748
TT GX Bài đọc Thánh lễ CN 2 Mùa Vọng A Cn 04.12.2022. Thư Mời tham dự Lễ Giáng Sinh, Giúp mua hàng gây qũy giáo xứ, Thánh Lễ Tết và thông tin GX
Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de Vietnamese Martelaren te Nederland Cothen 06.12.2022 V/v: CN 2 Mùa Vọng A, Cn 04.12.2022, Thư...
Screenshot 2022-12-29 at 16.58
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia anh chị Trần Thị Mai Huyền - Bình Hoorn