CÔNG ĐỒNG VIỆT NAM TỴ NẠN CỘNG SẢN
TẠI HOÀ LAN

 

 

 

Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-04 lần thứ 48

 

 

Thư mời
Lễ Tưởng Niệm
Quốc Hận 30-04
lần thứ 48

 

Cộng Đồng các quốc gia tại Âu Châu biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam trước tòa án Quốc Tế

 

 

Cộng đồng Hòa Lan tưng bừng đón xuân Quý Mão 2023

VIỆT NAM

Lời Chúa: Ga 1, 1-18

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Ðiều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
…..

Vận động nhân quyền cho Việt Nam

tưởng niệm & biểu tình Quốc Hận 30-04 lần thứ 47